Wyłączenie odpowiedzialności

Niektóre ćwiczenia prezentowane w darmowych kursach i lekcjach wideo mogą się okazać dla pewnych osób zbyt wyczerpujące lub niebezpieczne dlatego przed podjęciem treningu należy skonsultować się z lekarzem.

Żadna informacja zawarta w materiałach wideo nie może być traktowana jako porada lekarska. Autor(rzy) ćwiczeń w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za urazy i szkody powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń i/lub stosowania metod treningowych przedstawionych na zdjęciach i filmach prezentowanych na stronach serwisu bądź wysyłanych w wiadomościach email.

Użytkownik powinien zrezygnować z wykonywania ćwiczeń, co do których ma przeciwwskazania zdrowotne lub uzna je za nieodpowiednie dla siebie.