Regulamin sklepu internetowego

 1. Właścicielem sklepu na stronach lekcjetaichi.pl jest DAO S.C. Adam Wypart, Barbara Wypart z siedzibą w Sosnowcu, ul. Żółta 3, nip: 954-245-98-63
 2. Do skorzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy niezbędna jest przeglądarka internetowa: Chrome, Safari, Opera, Firefox lub Internet Explorer. Poleca się używanie wersji najbardziej aktualnej. Użytkownicy systemu Linux do odtwarzania kursów i lekcji w postaci filmów VOD mogą potrzebować dodatkowych wtyczek.
 3. Towar prezentowany na stronie internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do składania ofert, nie jest zaś ofertą w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 dalej Kodeks Cywilny).
 4. Produkty widoczne na stronach sklepu serwisu lekcjetaichi.pl są dostępne tylko w formie elektronicznej wyłącznie online poprzez przeglądarkę internetową.
 5. Zamówienia kursów i lekcji w postaci filmów wideo (VOD) można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną (formularz zamówienia dostępny na stronie lekcjetaichi.pl).
 6. Zamówione kursy i lekcje w postaci filmów wideo (VOD) są dostępne dla Kupującego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, a nie później niż po 72 godzinach.
 7. Zamówione kursy i lekcje w postaci filmów wideo (VOD) mogą być opłacone wyłącznie poprzez system płatności online lub w formie przedpłaty na konto.
 8. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres Sklepu: DAO S.C. Adam Wypart, Barbara Wypart, 41-205 Sosnowiec, ul. Żółta 3 lub przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu: adam@lekcjetaichi.pl
 9. Sklep gwarantuje zwrot klientowi uiszczonej należności, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z treścią § 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu.
 10. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową.
 11. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokona naprawy lub wymiany produktu albo zwróci Klientowi należność uiszczoną tytułem zapłaty ceny za reklamowany produkt.
 12. W przypadku zaistnienia sytuacji, do której nie mają zastosowania punkty niniejszego regulaminu, strony będą dążyły do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej.
 13. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i stanowią ceny brutto.